VIL DU OGSÅ LEVE MERE LYKKELIGT?
NÆSTE KURSUSDAG D. 21. OKTOBER 2021

At leve livet lykkeligt

Ifølge professor Kennon Sheldon kan autentisk adfærd beskrives som følger:

"Det frie valg, at opføre sig, og udtrykke hvem vi virkelig er"

I virkeligheden er det ofte svært at fastholde sine inderste værdier. Ofte er vi bange for, hvordan andre vil tænke, om vi er gode nok, eller om vi træder nogle over tæerne. 

Det kan resultere i stress, depressioner, de-motivation og manglende lyst til livet, hvis vi ikke lever efter og med vores inderste værdier.
På dette kursus finder vi frem til dine inderste værdier, så du kan finde frem til lysten til og glæden i livet igen. Hvad er "Autencitet"?

Ifølge den engelske forsker, Alex Wood, opnår vi autencitet (ægthed) når:

  1. Vi kender og forstår os selv
  2. Vores opførsel og adfærd reflekterer vores inderste værdier
  3. Vi accepterer, at omverdenen påvirker os (jo mere vi regulerer vores egen adfærd for at passe ind, jo længere væk er vi fra vores autentiske "jeg").
For at vi kan udvikle nærhed og stærke relationer til andre, er det vigtigste, at vi er autentiske. Når vi lever efter og med vores inderste værdier føler andre sig trygge, respekterede og samtidig viser forskning, at folk, der lever med efter sit værdisæt er mere lykkelige og tilfredse, og langt mindre stressede.
Kom med på dette 1-dages kursus, hvor vi sammen finder frem til dine kerneværdier, og en plan for, hvordan du kan leve mere autentisk, og dermed sikre et liv med mere lykke og mindre stress.

Vi gennemgår de 4 steps, som er udviklet af internationale forskere, og kobler det sammen med meditation og mindfulness. Dermed får du klare og håndgribelige metoder til at leve mere autentisk på alle planer.

Praktisk info:

Kurset foregår on-line med max. 10 deltagere. 
Pris:  Kr. 2.700 inkl. moms
Dato: 21. Oktober kl. 9.30-16.30

Tilmelding og spørgsmål kan sendes via nedenstående kontaktformular: